Voorwaarden

Algemene voorwaarden Masterclasses Smart Industry & Business Modeling

1. Aanmelding

1.1. U meldt zich aan door uw volledig ingevulde inschrijfformulieren van het bedrijfsteam voor de uiterste inschrijfdatum naar SmartHub Academy te mailen.

1.2. De deelnemer geeft door het toegestuurde inschrijf­formulier te kennen, dat hij/zij op de hoogte is van de algemene voorwaarden die verbonden zijn aan de inschrijving en hij/zij verklaart hiermee in te stemmen.

1.3. SmartHub Academy bevestigt de ontvangst van de aanmelding.

1.4. Zodra uw inschrijving en de startdatum voor uw bedrijfsteam definitief zijn, ontvangt u hierover bericht van SmartHub Academy.

1.5. De masterclasses zijn alleen toegankelijk voor hen, die het deelnamebedrag hebben voldaan. Wanneer een bedrijfsteam niet aanwezig is bij een masterclass, ontheft dit het bedrijfsteam niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van SmartHub Academy.

 

2. Financiële verplichtingen

2.1. Het deelnamebedrag wordt gefactureerd bij aanvang van de masterclasses en dient te worden voldaan binnen 30 dagen na de factuurdatum.

2.2. Bij het niet doorgaan van de serie masterclasses wordt het deelnamebedrag geannuleerd zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van SmartHub Academy.

2.3. Met betrekking tot de annulering van de inschrijving door het bedrijfsteam gelden de volgende voorwaarden:

– Het bedrijfsteam deelt de annulering schriftelijk mee aan SmartHub Academy.

– Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de masterclasses wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht.

3. Algemene informatie

3.1. Studiematerialen die naar de mening van SmartHub Academy noodzakelijk zijn voor de masterclasses, zijn inbegrepen bij het deelnamebedrag. Overige boeken en materialen dienen de deelnemers zelf aan te schaffen.

3.2. Algemeen voorbehoud

– SmartHub Academy behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen en boeken te actua­liseren, aanvangsdata te verschuiven, externe sprekers te wijzigen.

– SmartHub Academy stelt alles in het werk om bij uitval van sprekers en deskundigen een passende inhoud aan de masterclasses te geven. Mocht het door onvoorziene omstandigheden of een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet mogelijk zijn om dit na te komen, dan probeert SmartHub Academy op redelijke termijn een oplossing te vinden voor deze situatie.

– SmartHub Academy is niet aansprakelijkheid voor de eventuele kosten of geleden schade die voortkomen uit de hierboven beschreven situatie.