Waarom

Smart Industry & Business Modeling: een essentiële combinatie

De dynamische ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologie hebben een grote impact op de High Tech Maakindustrie. Klantbehoeften veranderen steeds sneller. Klanten bepalen zelf waar en hoe geleverd wordt en tegen welke condities. Concurrentie komt steeds vaker vanuit onverwachte hoek. Ondernemers moeten bij zichzelf te rade over hun positie in de markt en hun kansen. Hoe creëer je waarde voor de klant, zodat je bedrijf bestaansrecht heeft.

Visie, strategie en technologie

Snelle veranderingen in productietechnologieën en digitalisering zorgen voor verbeteringen en vernieuwing van processen, producten en diensten. Maar alleen de focus op deze Smart Industry thema’s is te eenzijdig. Om serieus werk te maken van de toekomst zijn ook visie, strategie en business modeling van belang. In de Masterclasses Smart Industry & Business Modeling gaan bedrijfsteams met beide aspecten aan de slag.

Sociale innovatie: omdat mensen uw bedrijf maken

Alle veranderingen hebben ook een enorme impact op de mensen in uw bedrijf. De snelheid waarmee bedrijfsprocessen en -organisaties en veranderen, stelt hoge eisen aan het leer- en aanpassingsvermogen van uw medewerkers. Hoe gaat u daarmee om? Vernieuwing kan betekenen dat functies veranderen of verdwijnen en dat nieuwe functies ontstaan. Wat betekent dit voor de competenties en talentontwikkeling van uw medewerkers? Hoe krijgt u alle neuzen in de nieuwe richting? Hoe blijft u een aantrekkelijke werkgever voor uw bestaande medewerkers en wordt u dat voor uw toekomstige medewerkers? Deze en andere vragen hebben voor veel ondernemers een hoge prioriteit en krijgen ruim aandacht in de masterclasses.