Programma

 Masterclass 1 – De start

 • Introductie & Kennismaking
 • Technologietrends
  De toestand in de wereld verandert sterk.  Gaat u mee of bent u straks niet meer relevant? Aan de hand van concrete voorbeelden krijgt u een beeld welke bedrijven succesvol zijn en waarom.
 • Change of Mind
  Staan we open om kansen en uitdagingen op te pakken?  Denken en werken we op een reactieve of een creatieve wijze? Hoe maken we effectieve en duurzame veranderingen mogelijk?

Sprekers

 • Marjonne van den Hout
 • Rob Creemers – TechnoTrends
 • Anje-Marijcke van Boxtel – Schouten Nelissen

 

 Masterclass 2 – Aan de slag

 • Business Modeling
  Introductie (tot) business modeling. Hoe ziet het huidige business model eruit? Omgevingsanalyse en strategische visievorming.

Sprekers

 • Eefje Jonker, Eline Reeser, Roland Wijnen – Business Models Inc.

 Masterclass 3

 • Business Modeling
  Aanscherpen van de omgevingsanalyse o.b.v. Smart Industry. Visie en ambitiebepaling.
 • Productietechnologie
  Welke impact hebben de Smart Industry ontwikkelingen op uw productie? Er is sprake van een exponentiele ontwikkeling van technologieën. Wereldwijde beschikbaarheid, verknopen van netwerken en combinaties van betaalbare technologie veroorzaken de 4e industriële revolutie. Wat maakt iets smart? Hoe realiseer je een flexibel productieproces, klant specifieke productie, serie grootte n=1 en doe je meer met hetzelfde aantal mensen? Welke smart principes kunt u toepassen om dit te realiseren?
 • Digitalisering
  Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ICT in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, verandert de industrie radicaal. Welke mogelijkheden zijn er om uit grote en diverse informatiestromen nieuwe business te creëren?

Sprekers

 • Videoboodschap – Business Models Inc
 • Mark Peters – IJsselTechnologie

 Masterclass 4

 • Business Modeling
  Business Model Innovatie. Toekomstige business modellen – Waar voeg je waarde toe.
 • Data Analytics
  De organisatie van de toekomst is data-gedreven. Via tal van systemen en apparaten komt er enorm veel informatie beschikbaar. Door data uit alle denkbare bronnen te combineren en deze te bewerken kan er bruikbare en waardevolle informatie ontstaan waarmee bedrijven hun productiviteit kunnen vergroten en dienstverlening verbeteren. Wat wil ik meten? Waar wil op sturen? Welk inhoudelijk begrip van data is cruciaal?

Sprekers

 • Eefje Jonker, Eline Reeser, Roland Wijnen – Business Models Inc.
 • Marianne Faro, Itility

 Masterclass 5

 • Business Modeling
  Klantvalidatie, partnervalidatie en medewerkersvalidatie
 • The Human Touch
  Hoewel technologie een enorme impact zal hebben op de ontwikkeling van de industrie blijft de mens centraal staan bij Smart Industry. Hoe ga je om met het rendement van talent? Welke rol speelt cultuur? Hoe werk je aan sociale innovatie en aantrekkelijk werkgeverschap?

Sprekers

 • Videoboodschap – Business Models Inc
 • Michiel Schoemaker

 Masterclass 6

 • Business Modeling
  Ken je klant. Waarde propositie canvas
 • Innovatie & Marketing
  Marketingstrategieën. Wat is de rol van innovatie? Hoe bouw je een goede propositie? Wat is de rol van de klant/markt hierbinnen? Communicatie en mediaconsumptie. Wat betekent dat voor bedrijven en wat zijn de kansen?

Sprekers

 • Eefje Jonker, Eline Reeser, Roland Wijnen – Business Models Inc.
 • Rob Adams – Six Fingers

 Masterclass 7

 • De opbrengst
  Presentaties van business model en feedback van andere deelnemende bedrijven.
 • Tot slot
  Wat zijn de volgende stappen?

Sprekers

 • Eefje Jonker, Eline Reeser, Roland Wijnen – Business Models Inc.